Modré trasy

Na území Novhoradských hor se nacházejí dvě modré turistické trasy 1236 a 1270. Spojují Nové Hrady s Dobrou Vodou a Pohorskou Ves s Benešovem nad Černou

Červené trasy

V Novohradských horách najdete tři červené turistické trasy 0147, 0160 a 0134. První spojuje Nové Hrady s Benešovem nad Černou, druhá Nové Hrady s Č. Velenicemi a poslední Pohorskou Ves a obec Tichá.

Zelené trasy

Krásná je především trasa č. 3364, která vede přes prales Žofín, Černé Údolí, až na sedlo mezi vrcholem Zaječí a Cikánským vrchem, kde se napojuje na červenou turistickou trasu.

Druhá trasa je poněkud náročnější a obsahuje výstupy na dva vrcholy, ale nabízí opravdovou krásnu Novohradských hor, panenskou přírodu a pralesy.

Místní trasy

Místní trasa 9189 představuje oblíbený vycházkový okruh, který vede z obce Hojná Voda na vrchol Vysoká a zpět.

Naučné stezky

Novohradské hory nabízejí celou řadu naučných stezek, které zpravidla návštěvníkům představují přírodní krásy a panenskou přírodu hor.

V Terčině údolí se nachází hned vě trasy a obě procházejí tímto přírodním parkem. Další naučné stezky jsou Sokolí Hnízdo, Hojná Voda, Údolím Černé a Brána do Novohradských hor.